Als vernieuwingsadviseur, help ik bedrijven die impact willen maken in hun markt.

Dat doe ik door het wegnemen van (technische) obstakels en weerstand binnen en/of buiten het bedrijf. Met de juiste aandacht voor de mens, het doel en de middelen, weet ik vernieuwen leuk en duurzaam succesvol te maken.

Met haar natuurlijke intuïtie en warme manier van communiceren weet Marianne teams te enthousiasmeren en mee te krijgen in belangrijke veranderingen. In de jaren dat Marianne mijn manager was, was ik onder de indruk van hoe goed zij aanvoelde wat er speelde in het team. Zo wist zij het team succesvol mee te krijgen bij bijvoorbeeld het invoeren van de KanBan methode voor planning en werkverdeling. Hoe beladen het onderwerp ook is, Marianne luistert, creëert vertrouwen en weet heel goed mensen samen te brengen en te motiveren. Marianne is een aanwinst voor elk team dat het beste uit zichzelf wil halen!

Melike Özen
Research & Innovation Expert
Ik doe dat door te kijken naar het totaal: doel, portfolio, prioriteiten, processen en mensen. Stap voor stap zorg ik dat obstakels en weerstand worden weggenomen, zodat er ruimte ontstaat om te bouwen.
  1. Doel: wat is het doel van de vernieuwing? Begrijpt iedereen dat? Zijn alle beslissingen in lijn met het doel?
  2. Portfolio: wat is het kwaliteitsniveau dat je wilt leveren aan de klant?
  3. Prioriteiten: begrijpt iedereen binnen de organisatie wat er nu toe doet? Durf je ook nee te zeggen of nog niet?
  4. Processen: hoe wordt er gewerkt? Is het efficiënt en effectief? Wordt er continue gekeken naar het verbeteren van de manier van werken?
  5. Mensen: is het hele team betrokken en worden de talenten en het creatieve vermogen van ieder teamlid optimaal benut?
© Copyright - The Incredible Flow